News Ticker

Coaching Leidinggevende / Manager

Coaching is uiteraard geschikt voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Klik op maatwerk coaching voor algemene informatie.

Thema’s die bij veel leidinggevenden spelen zijn: effectief communiceren, grenzen stellen, innovatie en inspelen op veranderingen, stijl van leidinggeven, verandering van houding en gedrag.

Persoonlijk leiderschap:
Iedereen is anders en iedereen heeft een andere stijl. Het inzetten van je eigen persoonlijke inspiratie, en het kunnen en durven geven van leiding op jouw eigen wijze spelen een belangrijke rol bij authentiek leiderschap.

Wat zijn je persoonlijke drijfveren? Welke vaardigheden heb je wel/niet om een team goed aan te sturen? Hoe zet je koers en krijg je een team of de leden in de meestand? Hoe ga je om met kritiek?

Met methodieken uit onder andere SCARF, NLP, oplossingsgericht coachen, roos van leary en systemisch werk gaan we aan de slag om je handvaten te bieden om jouw manier van leidinggeven verder vorm te geven.

Coachend leidinggeven:
Het lijkt een contradictie interminus omdat één van de uitgangspunten bij coaching de gelijkwaardige positie van de coach en de gecoachte is. En in de relatie leidinggevende en medewerker is het uitgangspunt veelal ongelijkwaardig. Toch wordt van een leidinggevende vaak een coachende houding gevraagd en kan je als leidinggevende een coachrol op je nemen mits je je bewust ben wat de grenzen zijn aan deze vorm. Wat wil je leren en waar wil je het voor gebruiken? Hoe kan je het beste uit je team halen met een coachende stijl? Onderdelen die aan bod komen zijn: verantwoordelijkheden geven en nemen, betrokkenheid, bouwen aan vertrouwen, eerlijke en open feedback, oplossingsgerichte kijk en inzetten van kennis uit de Neurowetenschap: SCARF.

Coaching blijft maatwerk. In een vrijblijvend kennismakings of strategisch gesprek kunnen we uw wensen bepreken en u een passend aanbod doen.